Frecvența infecțiilor fungice, în special a celor determinare de levuri, a crescut considerabil în ultimul deceniu. Identificarea speciilor din produsele patologice, precum și testarea susceptibilității față de antifungice a devenit indispensabilă în alegerea atitudinii terapeutice corecte. Din această necesitate s-au născut Candifast și Fungifast

, două produse care oferă soluții practice, rentabile și rapide, 2 în 1 – identificare și testarea rezistenței dintr-un singur inocul – pentru diagnosticul micozelor.

Datorită performanței ridicate, a interpretării ușoare și a utilizării simple și convenabile, adaptată necesităților, Candifast și Fungifast și-au asigurat locul printre cele mai cunoscute truse de diagnostic micologic.

Descriere

Candifast și Fungifast combină identificarea și testarea rezistenței la antifungice a principalelor levuri patogene. Testele se efectuează în galerii a câte 20 de godeuri, gata de utilizare, care se însămânțează din același inocul. Inoculul se prepară utilizând colonii tinere (24 sau 48 de ore), perfect izolate pe un mediu de cultură. După o incubare de 24-72 ore la 37°C, rezultatele se interpretează prin citirea reacțiilor colorimetrice.

Identificarea se bazează pe evidențierea prezenței sau absenței unor enzime iar rezistența/susceptibilitatea la antifungice se evidențiază prin creșterea sau absența creșterii levurilor în prezența diferitelor antifungice în concentrații determinate.

Deși metodologia de utilizare este similară, cele două truse prezintă anumite diferențe importante:
- Candifast este adaptat micozelor superficiale iar Fungifast micozelor sistemice
- Candifast poate identifica 7 specii + genul Saccharomyces + genurile ureazo-pozitive în timp ce Fungifast poate identifica 10 specii
- Candifast testează rezistența la 7 agenți antifungici într-o singură concentrație în prezența unui indicator pH; Fungifast testează susceptibilitatea la 5 agenți antifungici: 4 agenți în 2 concentrații și 1 agent la o singură concentrație, în prezența unui indicator redox.

Pentru a preîntâmpina necesitățile laboratoarelor de microbiologie, sunt disponibile galerii separate pentru evaluarea rezistenței la principalele antifungice a levurilor identificate prin alte metode: Candifast ES Twin și Fungifast AFG (echivalează cu al doilea rând al galeriilor Candifast, respectiv Fungifast)

Avantajele truselor Candifast și Fungifast

- Conveniență: identificare și testarea rezistenței în aceeași galerie, din același inocul
- Cost-eficiență
- Utile pentru diagnosticul de rutină
- Sensibilitate și specificitate înaltă
- Rezultate fiabile din colonii izolate, disponibile de obicei în 24 de ore
- Metodologie simplă
- Reacții colorimetrice ușor de citit și rezultate ușor de interpretat

CANDIFAST®

Trusa CANDIFAST® permite identificarea principalelor levuri patogene precum și testarea rezistenței acestora la diferite antifungice utilizate în tratamentul micozelor superficiale. CANDIFAST® permite identificarea următoarelor levuri: Candida albicans, C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. tropicalis și genurile Saccharomyces, Trichosporon, Cryptococcus, Rhodotorula.

Identificarea se bazează pe următoarele caractere:
- Sensibilitatea la actidionă
- Fermentarea a 7 carbohidrați
- Hidroliza ureei

Testarea rezistenței la antifungice este adaptată tratamentului micozelor superficiale: amfotericină B, nistatină, flucitozină, econazol, ketoconazol, miconazol și fluconazol.

Rezultatele se vizualizează prin reacții colorimetrice spotane și se interpretează cu ajutorul unui tabel de identificare. Rezultatele pot fi marcate pe banda adezivă a galeriei și interpretate direct de pe tabelul imprimat pe acesta.

FUNGIFAST®

Trusa FUNGIFAST® permite identificarea principalelor levuri patogene precum și testarea susceptibilității acestora la diferite antifungice utilizate în tratamentul micozelor superficiale.sau sistemice. FUNGIFAST® permite identificarea următoarelor levuri: Candida albicans, C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. kefyr, C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae

Identificarea se bazează pe:
- Hidroliza a 2 substraturi cromogene
- Asimilarea a 5 carbohidrați
- Hidroliza ureei
- Detecția fenoloxidazei

Testarea susceptibilității:
- utilizează mediu RPMI modificat, cu indicator redox
- se testează 5 agenți antifungici
- 2 concentrații testate pentru amfotericina B, flucitozină, fluconazol, itraconazol și 1 concentrație testată pentru voriconazol
- utilizează puncte de ruptură CLSI Rezultatele se vizualizează prin reacții colorimetrice spotane.

Citirea rezultatelor se efectuează cu ajutorul schemei de intepretare colorată, inclusă în trusă, iar pentru interpretare sunt disponibile un tabel de identificare și un sistem de codificare.