Producător : Mindray – China

BC-6800, noul analizor automat de hematologie de la MINDRAY, foloseşte o tehnologie revoluţionară denumită SF Cube ce asigură, pe lângă diferenţierea în 5 părţi a leucocitelor, determinarea numărului de reticulocite (RET) şi a numărului de eritrocite nucleate (NRBC = eritroblaști). Celulele sangvine sunt supuse unei analize 3D cu ajutorul  informaţiilor provenite din dispersia luminii laser în două unghiuri şi a semnalelor fluorescente. Scattergrama 3D generat permite o mai bună identificare şi diferenţiere a populaţiilor celulare, în special a populaţiilor anormale, nedetectabile prin alte metode.

Analizorul se adresează mai ales laboratoarelor mijlocii şi mari, spitalelor universitare şi centrelor de cercetare, având o capacitate de încărcare de 100 de probe şi o capacitate de procesare de până la 125 probe/oră (hemoleucogramă +formulă leucocitară), respectiv 90 probe/oră (hemoleucogramă +formulă leucocitară+reticulocite). Încărcarea probelor se poate face continuu, cu acces randomizat, iar probele de urgență se pot efectua în orice moment.

 

Analizorul foloseşte următoarele principii de măsurare:

Analiza subpopulaţiilor leucocitare se face prin citometrie în flux cu tehnologie SF Cube pentru a obţine o acurateţe înaltă. După pretratarea cu diferiţi reactivi subpopulaţiile leucocitare se vor localiza în scattergrama DIFF în funcţie de mărimea celulară, complexitatea celulară şi conţinutul de ADN/ARN. Diferenţierea leucocitelor (WBC) se face folosind două canale diferite (canalul DIFF şi canalul  WBC/BASO). Determinarea numărului total de leucocite se bazează în principal pe informaţiile obţinute prin canalul WBC/BASO, coroborat cu informaţiile provenite din alte 3 canale optice dedicate, eliminând astfel  interferenţele cu eritroblaști, eritrocitele rezistente la liză etc. Eritrocitele nucleate (NRBC, eritroblaști) se numără prin metoda SF Cube printr-un canal dedicat, asigurând rezultate rapide şi precise. Analizorul corectează automat numărul total de leucocite şi formula leucocitară în cazul detectării eritrocitelor nucleate, asigurând rezultate mai fiabile şi reducând posibilitatea erorilor.

Prin metoda impendanţei cu focusare hidrodinamică se face măsurarea eritrocitelor (RBC) şi a trombocitelor (PLT). Focusarea hidrodinamică asigură o numărare mai precisă a celulelor şi minimizează interferenţele întâlnite în cazul metodei tradiţionale de impedanţă, generând histograme aproape gaussiene. Astfel creşte acurateţea parametrilor legaţi de histograme, precum MCV, RDW-CV, RDW-SD şi oferă informaţii clinice mult mai fiabile.
Trombocitele se pot număra şi printr-un canal dedicat care foloseşte tehnologia SF Cube (dacă modul RET este activat).  Astfel se pot elimina interferenţele cauzate de eritrocitele fragmentate, microcite, trombocite mari/agregate plachetare, îmbunătăţind acurateţea şi sensibilitatea rezultatelor.

Reticulocitele se diferenţiază de celelalte celule roşii prin reacţia lor cu coloranţi fluorescenţi (măsurat prin metoda SF Cube). Pe lângă parametrii RET% şi RET#, analizorul furnizează date referitoare la reticulocitele imature (MFR, HFR), parametri ce pot fi de ajutor în diagnosticul precoce al anemiilor şi în monitorizarea răspunsului la tratament al măduvei osoase.
Analizorul poate determina parametri adiţionali precum IMG, HFC  şi InR (parametri pentru cercetare). IMG (#,%) oferă informaţii despre granulocitele imature (promielocite, mielocite şi metamielocite); HFC (#,%) reprezintă populaţia celulară cu fluorescenţă înaltă formată din blaşti şi limfocite atipice; InR (#,‰) reprezintă eritrocitele infectate cu plasmodii.

Mindray BC-6800 foloseşte următoarele metode de măsurare:

  Metoda impedanţei electrice cu focusare hidrodinamică (Focusing Flow-DC impedance), pentru determinarea RBC şi PLT
  Metoda fotometrică, pentru determinarea HGB
  Metoda citometriei în flux cu laser (tehnologia SF Cube) pentru determinarea datelor legate de WBC, 5-Part diff, NRBC, RET şi PLT-O

La sfârşitul analizei se obţine un raport care include următorii parametri:
  - 37 parametri de bază (WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#, IMG%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Ret%, Ret#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR, NRBC%, NRBC#, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF)
  - 17 parametri pentru cercetare ( HFC#, HFC%,  WBC-R, WBC-D, WBC-B, WBC-N, RBC-O, PLT-O, PLT-I, PDW-SD, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, MRV)
  - 2 histograme pentru RBC şi PLT
  - 3 scatergrame 3D pentru DIFF, NRBC şi RET
  - 6 scatergrame 2D pentru DIFF, BASO, NRBC, RET, RET-EXT, PLT-O

Mindray BC-6800 poate determina celularitatea diferitelor lichide biologice (LCR, lichid pleural, peritoneal):
  - 7 parametri raportaţi: WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
  - 7 parametri de cercetare: Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF

Caracteristicile analizorului pot fi rezumate astfel:
   - 5 part diff., 54 parametri (37 parametri raportaţi şi 17 parametri de cercetare), 2 histograme, 3 scattergrame 3D, 6 scattergrame 2D, 14 parametri pentru lichide biologice
  - tehnologie SF Cube (citometrie în flux cu laser + fluorescenţă)
  - tehnologia impendanţei cu focusare hidrodinamică
  - 6 canale de numărare în total (RBC/PLT, HGB, DIFF, RET, NRBC, WBC/BASO)
  - două canale pentru diferenţiere WBC (un canal pentru diferenţiere 4-părţi şi un canal pentru leucocite/bazofile)
  - metoda impendanţei pentru numărare  RBC şi PLT
  - metoda SF Cube pentru determinarea 5-Part diff, NRBC, RET şi PLT-O
  - 2 tipuri de probe: sânge integral şi sânge prediluat (capilar) + lichide biologice
  - 1 auto-loader pentru 100 de tuburi, cu posibilitate de încărcare continuă şi mod de acces randomizat
  - prelevarea probei din tuburi închise sau deschise
  - volum de probă: prediluat – 40 μl, în mod manual (flacon deschis) – 150 μl, în mod auto-loader (tuburi închise) – 200 μl
  - mod de operare STAT
  - funcţionare autonomă îndelungată
  - program stand-by automat
  - capacitate de procesare de până la 125 de probe pe oră (hemoleucogramă +DIFF), respectiv 90 de probe pe oră (hemoleucogramă +DIFF + RET)
  - cititor coduri de bare integrat  + cititor coduri de bare extern
  - operare prin ecran tactil şi/sau PC
  - software performant, cu avertizare prin mesaje sugestive pentru probele suspecte (microcitoză, anemie, eozinofilie, agregare plachetară, etc.)
  - temperatură de lucru stabilizată prin sistem de preîncălzire a probelor,
  - 4 porturi USB pentru transportul de informaţii şi conectarea uşoară a imprimantei, tastaturii, cititorului de coduri de bare, etc.
  - 5 programe QC pentru asigurarea calităţii, 60 fişiere QC cu capacitate de păstrare de până la 300 rezultate QC
  - program pentru control de calitate integrat
  - valori normale programabile
  - raportări în 4 formate predefinite, posibilitatea personalizării rapoartelor
  - program pentru prelucrarea statistică a rezultatelor
  - senzori de detecţie ai nivelelor de reactivi
  - senzor dublu pentru evitarea aspirării insuficiente a probei
  - capacitate mare de arhivare: până la 100,000 de rezultate ce includ toate informaţiile numerice şi grafice

Performanţă:
   Precizie: WBC ≤ 2,5% (≥4 x 109/L), RBC ≤ 1,5% (≥3,5 x 1012/L), HBG ≤ 1,0% (110-180 g/L), HCT: ≤ 1,5% (30-50 %)  PLT ≤ 4,0% (≥100 x 109/L), RET: ≤ 15%
   Linearitate: WBC: 0-500 x 109/L, RBC: 0-8 x 109/L, HGB: 0-250 g/L, HCT: 0-75%, PLT: 0-5000 x 109/L, RET: 0-0,8 x 1012/L.
Analizorul Mindray BC-6800 vă oferă următoarele avantaje:

  - rezultate reproductibile şi precise
  - se lucrează atât probe de sânge integral cât şi sânge capilar
  - ideal pentru laboratoarele de dimensiuni medii şi mari, spitale universitare, centre de cercetare
  - consum redus de reactivi, durată mare de depozitare a reactivilor (2 ani pe raft pentru diluenţi şi soluţii de liză, 1 an pe raft pentru coloranţii fluorescenţi)
  - separarea cu mare precizie a populaţiilor celulare, inclusiv a reticulocitelor şi eritroblaștilor
  - minimizarea erorilor de numărare
  - creşterea numărului de parametri analizaţi pentru extinderea aplicabilităţii clinice şi în scopuri de cercetare
  - selectarea domeniului de referinţă şi personalizarea rapoartelor
  - uşor de întreţinut, doar prin apăsarea unor pictograme sugestive
  - software uşor de folosit
  - interfaţă flexibilă cu posibilitate de personalizare în funcţie de necesităţi
  - avertizare prin mesaje sugestive pentru probele suspecte
  - oferă posibilitatea de back-up a analizelor
  - operare uşoară a instrumentului

Folosind Mindray BC-6800 puteţi beneficia de:

  - creşterea performanţei laboratorului
  - costuri reduse per analiză
Volumul probei      
40 μl - probă prediluată
  150 μl -mod manual, tub deschis
  200 μl -mod autoloader, tub închis
  150 μl - lichide corporale, tub deschis
Capacitate de lucru       
până la 125 probe/oră (CBC+DIFF)
  până la 90 probe/oră (CBC+DIFF+RET)
  până la 40 probe/oră (lichide corporale)
Mod de prelevare automat sau manual
Diametru aperturi 70 μm
Nr. parametri 54 parametri
Moduri de testare CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+NRBC, CBC+DIFF+RET,
CBC+DIFF+NRBC, CBC+DIFF+NRBC+RET, RET
Prelucrare date analogică (ASP) sau digitală (DSP)
Capacitate memorie 100,000 de rezultate numerice și grafice
Sistem de operare Windows 7
Computer integrat și unul extern
Display ecran tactil color 10,4 inch
Comunicație LIS bidirecţională; port LAN  sau RS232 cu protocol HL7 și ASTM
Alimentare A.C. 100 – 230 V, 50/60 Hz
Condiții de operare 15 - 32°C, umiditate 30-85%
Dimensiuni (LxAxÎ) Unitate centrală: 680x850x700; 125 kg
  Compresor: 310x480x430; 20 kg
COD                   DENUMIRE
CONȚINUT    
Reactivi
105-001974-00           M-68 DS Diluent 20 L
105-002025-00 M-68 DR Diluent 4 x 1 L
105-002026-00 M-68 LD Lyse 4 x 1 L
105-002027-00 M-68 LN Lyse 4 x 1 L
105-002028-00 M-68 LB Lyse 4 x 1 L
105-002029-00 M-68 LH Lyse 4 x 1 L
105-002231-00 M-68 FN Dye 4 x 12 mL
105-002232-00 M-68 FR Dye 4 x 12 mL
105-002233-00 M-68 FD Dye 4 x 12 mL
105-002225-00 Probe Cleanser 50 mL
Controale și calibratori
040-001487-00 BC-6D Control L+N+H 3 x 4.5 mL
040-001491-00 BC-NRBC Control L+N+H      3 x 4.5 mL
040-001495-00 BC-RET Control L+N+H 3 x 4.5 mL
0CP010TA4 CBC-CAL PLUS 4,5 mL
ewrtertyerty