Principiul nostru cel mai important: respectul reciproc

Principiul nostru cel mai important: respectul reciproc

O companie profitabilă are mai multe avantaje

O companie profitabilă are mai multe avantaje

De la acul de recoltare până la automatizarea laboratorului

De la acul de recoltare până la automatizarea laboratorului

Suntem pe piața de laborator medical de peste 25 de ani

Suntem pe piața de laborator medical de peste 25 de ani

Optimizați fluxul de lucru și obțineți eficiență maximă cu
noua linie automatizată de biochimie și imunologie Mindray SAL.

Optimizați fluxul de lucru și obțineți eficiență maximă cu <br/>noua linie automatizată de biochimie și imunologie Mindray SAL.

Laboratoarele de azi pun din ce în ce mai mare accent pe alegerea unor analizoare de hematologie cu valoare clinică înaltă, care furnizează mesaje interpretative fiabile pentru reducerea ratei examinărilor microscopice, pot determina eritroblaștii  și reticulocitele, precum și celularitatea diferitelor lichide biologice. BC-6200 îndeplinește toate aceste cerințe, chiar mai mult: vă va întrece așteptările.

Citește mai departe...

I. Informații generale Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC CLINI-LAB SRL, cu sediul în [sediul deținătorul website-ului], în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.clinilab.ro. („Site-ul”) II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC CLINI-LAB SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul SC CLINI-LAB SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC CLINI-LAB SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail. În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC CLINI-LAB SRL, iar contul creat va fi șters automat. II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC CLINI-LAB SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. III. Scopurile și temeiurile de prelucrării III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC CLINI-LAB SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC CLINI-LAB SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC CLINI-LAB SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC CLINI-LAB SRL. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC CLINI-LAB SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC CLINI-LAB SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC CLINI-LAB SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC CLINI-LAB SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC CLINI-LAB SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC CLINI-LAB SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC CLINI-LAB SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, SC CLINI-LAB SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC CLINI-LAB SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, SC CLINI-LAB SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC CLINI-LAB SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC CLINI-LAB SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC CLINI-LAB SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC CLINI-LAB SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC CLINI-LAB SRL prin intermediul Site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. VI. Transferul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal furnizate către SC CLINI-LAB SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. VII. Drepturile de care beneficiați În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC CLINI-LAB SRL, conform celor descrise în prezentul document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC CLINI-LAB SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC CLINI-LAB SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC CLINI-LAB SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC CLINI-LAB SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC CLINI-LAB SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC CLINI-LAB SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [de adăugat]. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: [de adăugat]

Laboratoare private:

Balmed | Bioclinica | Biomedica-Nova | Boti Serv | Cardiomedsal | Centrul Medical Mediurg | Centrul Medical Romar | Centrul Medical Sanradex | Centrul Medical Simona | Centrul Medical Unirea | Clinic Med Diagnosis | Clinica Polisano | Clinica Romgermed | Clinica Sante | Cytogenomic Medical Laboratory | Dora Medicals | Dr. Piticas - Laborator De Analize Medicale | Expert Med Centrul Medical Irina | Farmacia Korall Srl | Health Services Company | Humanitas Medical | Institutul De Boli Cardiovasculare Timisoara | Institutul Nat. De Gerontologie Si Geriatrie "Ana Aslan" | Institutul Regional De Gastroenterologie-Hepatologie Cluj-Napoca | Laborator Dr Moldovan Claudia | Labor Biomed | Laboratoarele Bioclinica | Laboratoarele Synlab | M.C. Medical | Marmed | Medi Serv | Medical Day-Laborator | Medical Test | Medisense | Medstar | Murivisan | N.P.A. Laborator De Analize Medicale | Origani | Parga Sat | Policlinica Amaradia | Policlinica Laser System | Polimed | Psiho Test | Rapitest Clinica | Saga | Salvo-San Ciobanca | Santa Vita Srl Sighetul Marmatiei | Societate Civila Medicala "Caritas Medica" | St Lukas Clinic | Synevo Romania | Terra Aster | Uromed

Laboratoare bugetare:

Spital Clinic Dr C I Parhon Iasi | Spital Judetean De Urgenta Constanta | Spital Recuperare Borsa | Spitalul Clinic Boli Infectioase Cluj Napoca | Spitalul Clinic Cai Ferate Cluj-Napoca | Spitalul Clinic De Boli Infectioase Constanta | Spitalul Clinic De Pediatrie Sibiu | Spitalul Clinic De Urgenta Pentru Copii Brasov | Spitalul Clinic De Urgenta Pentru Copii Cluj | Spitalul Clinic De Urgente Pentru Copii "Sf. Maria | Spitalul Clinic Judetean De Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Galati | Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Arad | Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Brasov | Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj | Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Targu Mures | Spitalul Clinic Municipal Cluj | Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova | Spitalul De Pediatrie Pitesti | Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia | Spitalul Judetean De Urgenta " Dr. Fogolyan Kristof | Spitalul Judetean De Urgenta "Mavromati" Botosani | Spitalul Judetean De Urgenta Alba Iulia | Spitalul Judetean De Urgenta Bacau | Spitalul Judetean De Urgenta Bistrita | Spitalul Judetean De Urgenta Calarasi | Spitalul Judetean De Urgenta Piatra Neamt | Spitalul Judetean De Urgenta Pitesti | Spitalul Judetean De Urgenta Ploiesti | Spitalul Judetean De Urgenta Satu Mare | Spitalul Judetean De Urgenta Slatina | Spitalul Judetean De Urgenta Slobozia | Spitalul Judetean De Urgenta Valcea | Spitalul Judetean De Urgenta Valcea | Spitalul Judetean De Urgenta Vaslui | Spitalul Judetean De Urgenta Zalau | Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr.Luca" Onesti | Spitalul Municipal Blaj | Spitalul Municipal Campina | Spitalul Municipal Campulung | Spitalul Municipal Dej | Spitalul Municipal Gherla | Spitalul Municipal Medias | Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | Spitalul Municipal Salonta | Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei | Spitalul Municipal Turda | Spitalul Orasenesc "Sf.Spiridon" Mioveni | Spitalul Orasenesc "Sfantul Dimitrie " Tirgu Neamt | Spitalul Orasenesc Bals | Spitalul Orasenesc Cernavoda | Spitalul Orasenesc Horezu | Spitalul Orasenesc Ludus "Dr. Valer Russu" | Spitalul Orasenesc Valenii De Munte

Biochimie Hematologie Imunologie Coagulare Urini Microbiologie Alergologie Diabet Sisteme de recoltare Pipete Consumabile Cercetare preclinica Altele

Abonare la mailul nostru informativ

* indicates required

Banca Transilvania este partenerul Clini-Lab în cazul în care aveți nevoie de o finanțare pentru dezvoltarea afacerii Dvs.

Verificați aici suma pe care puteți să obțineți pentru investiția necesară.

Citește mai departe...